xlsj
xlsj2
xlsj3

Cùng nhau, chúng ta chiến thắng

Xinle Xinyue Plastic Co., Ltd. là nhà sản xuất chuyên nghiệp của da cuộn PVC và PET. Công ty có thiết bị cơ khí tiên tiến và tài năng, đồng thời cam kết cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và cung cấp vật liệu cho tất cả

Sản phẩm nổi bật

Danh mục sản phẩm của chúng tôi cũng đa dạng như hoạt động kinh doanh toàn cầu của bạn. Chúng tôi có các giải pháp để đưa sản phẩm của bạn từ tầng cửa hàng đến cửa trước.

Chúng tôi nghĩ rằng bao bì quan trọng. 84% người tiêu dùng nói rằng chúng tôi đang đi đúng hướng.

Gần đây, chúng tôi đã công bố kết quả khảo sát Các vấn đề về Bao bì hàng năm lần thứ 5 của mình. Tìm hiểu điều gì trong tâm trí người tiêu dùng khi nói đến bao bì và sự hài lòng của sản phẩm.